Tocht

Deze tekst werd al door 93 personen gedownload
(PDF, 331 kB)

Aantal personages
Mannen: 1
Vrouwen: 1

Personages
2 vertellers die verschillende personages spelen waaronder Theseus en Ariadne.

Genre(s)
Jeugdtheater

Synopsis

Tocht, geïnspireerd op de mythe van Theseus, is een meeslepende road trip voor iedereen vanaf 10 jaar. Theseus en Ariadne ontdekken een vreselijk geheim. Een tocht dringt zich op, een zoektocht naar een moordenaar. De wereld wordt omgezworven. Een sprekende haas zet hen op het juiste spoor. Een familie verdrietverwerkers komt op hun pad. Een blinde ziener wijst hen de weg. Theseus wordt verleid door zeenimfen. Ariadne sterft haast van eenzaamheid. En dan is er ook nog de Minotaurus...


Tocht is geschreven in opdracht van 4hoog.

Ariadne : Wij waren klaar voor de tocht. We zouden de moordenaar vinden, de waarheid
achterhalen. Al moesten we zwerven door laagvlakten, waden door meren, klauteren op
kliffen, zeeën doorspartelen, bergen kantelen, zweven tussen de wolken…
Theseus : Ariadne, ik heb op iets getrapt.
A         : Niet bewegen, Theseus. Niet kijken.
T         : Wat is het?
A         : t’ Is… iets.
T         : Iets?
A         : Een oor.
T         : Een oor?
A         : Een lang oor.
T         : Een lang oor?
A         : Een lang oor… met haar op.
T         : Een lang oor, met haar op?
A         : Een lang oor, met haar op... van een haas.
(Theseus heft zijn voet op.)
Haas    : Van mijn oor of ik maak van mijn oren.
T         : Excuseer.
H         : Excuseer wie?
T         : Excuseer, meneer.
H         : Excuseer, meneer de haas.
T         : Excuseer, meneer de haas.
H         : Nog nooit een haas gezien, misschien?
 
T         : Jawel meneer de haas, maar geen sprekende haas.
 
H         : Tja, daar kan ik niets aan doen, hé.
 
T         : Euh… ja, maar… nee, euh, ja euh…
 
H         : Theseus, met een mond vol tanden kunt ge niet spreken.
 
T         : Hoe kent gij mijn naam?
 
H         : Hoe ken ik uw naam? Hoe ken ik uw naam? Waarom kent gij mijn naam niet?
 
T         : Omdat ik u niet ken.
 
H         : Fout, omdat ik geen naam heb.
 
T         : Ah.
 
H         : Doch dit terzijde. Ik heb jullie gesprek afgeluisterd.
 
T         : Ja? Waarom?
 
H         : Waarom? Waarom? Omdat ge te luid sprak. In ieder geval, ik ben er
allengs van overtuigd dat wat betreft de moordenaar van uw ouders: ge zult hem nooit
vinden.
 
T         : Waarom niet?
 
H         : Waarom niet? Waarom niet? Omdat ge niet kunt ruiken.
 
T         : Ruiken?
 
H         : Als ik die vinger met mijn reukorgaan besnuffel, kan ik het profiel van
de moordenaar bepalen.
 
T         : Echt?
 
(Theseus laat de haas ruiken.)
 
H         : Het betreft hier een man van middelbare leeftijd. Roker, Marlboro Light.
Eerder gebrekkige lichaamshygiëne en een voorkeur voor gefrituurde voeding.
 
T         : Weet ge dat zeker?
 
H         : Weet ge dat zeker? Weet ge dat zeker? Weet gij zeker dat ik besta?
 
T         : Nee.
 
H         : Niets is zeker in dit leven. De wegen des levens zijn ondoorgrondelijk.
Ik stel voor dat ik de vinger bijhoud.
(Theseus wil niet.)
H         : Ik dring er op aan dat ik de vinger bijhoud.
(Theseus twijfelt.)
H         : Ik insisteer nadrukkelijk dat ik de vinger bijhoud.
(Theseus geeft de vinger.)
H         : Ik ga mee op jullie tocht. Als jullie met mij de wereld rondlopen en we
komen in een straal van laat ons zeggen vijftien kilometer van de moordenaar, dan
breng ik jullie er blindelings naar toe.
T         : Wauw! Echt waar?
 
H         : Wauw, echt waar? Wauw, echt waar? Denkt ge dat ik hier een beetje sta te
liegen, misschien?
 
T         : Wanneer vertrekken we?
 
H         : Ik ben een haas zonder haast.
 
T         : Maar we moeten zo snel mogelijk de moordenaar te pakken krijgen.
 
H         : Daarom hebben jullie mij nodig. En ik…tja… ik heb jullie nodig.
 
T         : Hebt gij ons nodig?
 
H         : …
 
T         : Waarom?
 
H         : Waarom? Waarom? Hebt gij gevoelens?
 
T         : …
 
H         : Ik ook. Het is niet gemakkelijk als haas, eenzaam en alleen, in deze
grote wereld.
 
T         : Zijt gij eenzaam en alleen?
 
H         : Ja, ik ben namelijk de enige haas die kan spreken.
 
T         : Kom maar met ons mee. Klim op mijn rug.
 
H         : Oké. Volg de vinger! Vooruit met de geit! Yihaa!

Opvoeringsgeschiedenis
Tocht (2010 door 4 Hoog Productiehuis)

Auteursrechten - professionele gezelschappen
De rechten worden beheerd door SABAM.

Auteursrechten - amateurtheater
De rechten worden beheerd door SABAM.

Foto's

Video's